replica rolex

Кој се плаши

LISTEN
Македонски English
wolf
Кој се плаши
од волкот лош,
Три за грош,
три за грош.
Не се плашам
од волкот јас,
Тра ла ла ла ла.
Who's afraid
of the big bad wolf,
Three for a coin,
three for a coin.
I'm not afraid
of the wolf,
Tra la la la la la.
soap2day